BCP là gì? Ý nghĩa của từ bcp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

BCP là gì? Ý nghĩa của từ bcp

BCP là gì ?

BCP là “Best Current Practice” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BCP

BCP có nghĩa “Best Current Practice”, dịch sang tiếng Việt là “Thực tiễn tốt nhất hiện tại”.

BCP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCP là “Best Current Practice”.

Một số kiểu BCP viết tắt khác:
+ Basotho Congress Party: Đảng Đại hội Basotho.
+ Black Classic Press: Báo chí cổ điển màu đen.
+ Botswana Congress Party: Đảng Quốc hội Botswana.
+ Bangalore City Police: Cảnh sát thành phố Bangalore.
+ Bulk Copy Program: Chương trình sao chép hàng loạt.
+ Bulgarian Communist Party: Đảng cộng sản Bungari.
+ Basutoland Congress Party: Đảng Đại hội Basutoland.
+ Bournemouth, Christchurch and Poole: Bournemouth, Christchurch và Poole.
+ Best Current Practices: Các phương pháp hay nhất hiện tại.
+ Bahujana Communist Party: Đảng cộng sản Bahujana.
+ Bromocresol purple: Bromocresol màu tím.
+ Book of Common Prayer: Sách Cầu nguyện chung.
+ Business Continuity Planning: Kế hoạch kinh doanh liên tục.
+ Bardia Conservation Program: Chương trình Bảo tồn Bardia.
+ Basic Calcium Phosphate: Canxi photphat cơ bản.
+ Bahamas Constitution Party: Đảng hiến pháp Bahamas.
+ Burness Corlett and Partners: Burness Corlett và các đối tác.
+ Battery Command Post: Lệnh pin.
+ Bid Construction Problem: Vấn đề xây dựng giá thầu.
+ Burmese Communist Party: Đảng cộng sản Miến Điện.
+ Bureau of Consumer Protection: Cục bảo vệ người tiêu dùng.
+ Boolean Constraint Propagation: Tuyên truyền ràng buộc Boolean.
+ Black Community Programmes: Các chương trình cộng đồng da đen.
+ Black Consciousness Party: Đảng Ý thức Đen.
+ Borneo Communist Party: Đảng cộng sản Borneo.
+ Burma Communist Party: Đảng cộng sản Miến Điện.
+ Best of Corporate Publishing: Xuất bản công ty tốt nhất.
+ Bond-Critical Point: Điểm tới hạn trái phiếu.
+ Back-up Collision Prevention: Dự phòng va chạm.
+ Basotoland Congress Party: Đảng Đại hội Basotoland.
+ Bond Critical Point: Điểm tới hạn của trái phiếu.
+ Biological Carbon Pump: Bơm carbon sinh học.
+ Brian Clouston and Partners: Brian Clouston và các cộng sự.
+ Business Continuity Plan: Kế hoạch liên tục kinh doanh.
+ Biological Control Products: Sản phẩm kiểm soát sinh học.
+ Blight Clearance Program: Chương trình thanh toán bù trừ.
+ Border Crossing Points: Điểm qua biên giới.
+ Burma Center Prague: Trung tâm Miến Điện Praha.
+ Butler Capital Partners: Đối tác vốn quản gia.
+ Black Chantry Productions: Sản phẩm thánh ca đen.
+ Base Communications Packages: Gói truyền thông cơ sở.
+ Business Career Program: Chương trình nghề nghiệp kinh doanh.
+ Ball Configurable Platform: Nền tảng có thể cấu hình Ball.

Post Top Ad