BMMC là gì? Ý nghĩa của từ bmmc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

BMMC là gì? Ý nghĩa của từ bmmc

BMMC là gì ?

BMMC là “British Motorsport Marshals Club” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BMMC

BMMC có nghĩa “British Motorsport Marshals Club”, dịch sang tiếng Việt là “Câu lạc bộ Marshals Motorsport của Anh”.

BMMC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BMMC là “British Motorsport Marshals Club”.

Một số kiểu BMMC viết tắt khác:
+ Brigada Mass Media Corporation: Công ty Cổ phần Truyền thông Đại chúng Brigada.
+ Basic Military Mountaineering Course: Khóa học leo núi quân sự cơ bản.

Post Top Ad