MIRO là gì? Ý nghĩa của từ miro - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

MIRO là gì? Ý nghĩa của từ miro

MIRO là gì ?

MIRO là “Managed Internet Route Optimizer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MIRO

MIRO có nghĩa “Managed Internet Route Optimizer”, dịch sang tiếng Việt là “Trình tối ưu hóa tuyến đường Internet được quản lý”.

MIRO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MIRO là “Managed Internet Route Optimizer”.

Một số kiểu MIRO viết tắt khác:
+ Mojahedin of the Islamic Revolution Organization: Mojahedin của Tổ chức Cách mạng Hồi giáo.

Post Top Ad