XT là gì? Ý nghĩa của từ xt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

XT là gì? Ý nghĩa của từ xt

XT là gì ?

XT là “Extra Thrust” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ XT

XT có nghĩa “Extra Thrust”, dịch sang tiếng Việt là “Lực đẩy thêm”.

XT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XT là “Extra Thrust”.

Một số kiểu XT viết tắt khác:
+ Exotropic.
+ Extended: Mở rộng.
+ Extirpated: Hết hạn.
+ Extra-toes: Ngón chân phụ.

Post Top Ad