EFTPOS là gì? Ý nghĩa của từ eftpos - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

EFTPOS là gì? Ý nghĩa của từ eftpos

EFTPOS là gì ?

EFTPOS là “Electronic Funds Transfer at Point Of Sale” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EFTPOS

EFTPOS có nghĩa “Electronic Funds Transfer at Point Of Sale”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển khoản điện tử tại điểm bán hàng”.

EFTPOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EFTPOS là “Electronic Funds Transfer at Point Of Sale”.

Post Top Ad