BCWP là gì? Ý nghĩa của từ bcwp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

BCWP là gì? Ý nghĩa của từ bcwp

BCWP là gì ?

BCWP là “Budgeted Cost of Work Performed” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BCWP

BCWP có nghĩa “Budgeted Cost of Work Performed”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân sách chi phí công việc đã thực hiện”.

BCWP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCWP là “Budgeted Cost of Work Performed”.

Post Top Ad