BHAG là gì? Ý nghĩa của từ bhag - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

BHAG là gì? Ý nghĩa của từ bhag

BHAG là gì ?

BHAG là “Bengali Housing Action Group” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BHAG

BHAG có nghĩa “Bengali Housing Action Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm hành động về nhà ở Bengali”.

BHAG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BHAG là “Bengali Housing Action Group”.

Post Top Ad