WMTC là gì? Ý nghĩa của từ wmtc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

WMTC là gì? Ý nghĩa của từ wmtc

WMTC là gì ?

WMTC là “World Motorcycle Test Cycle” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WMTC

WMTC có nghĩa “World Motorcycle Test Cycle”, dịch sang tiếng Việt là “Chu kỳ thử nghiệm xe máy thế giới”.

WMTC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WMTC là “World Motorcycle Test Cycle”.

Một số kiểu WMTC viết tắt khác:
+ Wealth Management Techniques Course: Khóa học Kỹ thuật Quản lý Tài sản.
+ World Mathematics Team Championship: Giải vô địch toán học thế giới.
+ Williamstown Musical Theatre Company.

Post Top Ad