GAE là gì? Ý nghĩa của từ gae - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

GAE là gì? Ý nghĩa của từ gae

GAE là gì ?

GAE là “Google App Engine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GAE

GAE có nghĩa “Google App Engine”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ ứng dụng của Google”.

GAE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GAE là “Google App Engine”.

Một số kiểu GAE viết tắt khác:
+ Granulomatous Amoebic Encephalitis: Viêm não do amip có u hạt.
+ Gallic Acid Equivalents: Tương đương axit gallic.
+ General Authority for Entertainment: Cơ quan chung về giải trí.
+ Glest Advanced Engine: Công cụ nâng cao Glest.
+ Grand Aire Express.
+ Groningen Airport Eelde: Sân bay Groningen Eelde.
+ Galactic Absorption Experiment: Thí nghiệm hấp thụ thiên hà.
+ Granulomatous Amebic Encephalitis: Viêm não Amebic có u hạt.

Post Top Ad