OCC là gì? Ý nghĩa của từ occ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

OCC là gì? Ý nghĩa của từ occ

OCC là gì ?

OCC là “On-Chip Controller” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OCC

OCC có nghĩa “On-Chip Controller”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ điều khiển trên chip”.

OCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OCC là “On-Chip Controller”.

Một số kiểu OCC viết tắt khác:
+ Optimistic Concurrency Control: Kiểm soát đồng thời lạc quan.
+ Office of the Comptroller of the Currency: Văn phòng Cơ quan Tính toán Tiền tệ.
+ Orange County Choppers: Máy cắt hạt cam.
+ Options Clearing Corporation: Công ty thanh toán bù trừ quyền chọn.
+ Official Charts Company: Công ty Biểu đồ Chính thức.
+ Orange Coast College: Cao đẳng Orange Coast.
+ Office of Child Care: Văn phòng Chăm sóc Trẻ em.
+ Oakland Community College: Cao đẳng cộng đồng Oakland.
+ Organic Composition of Capital: Thành phần hữu cơ của vốn.
+ Occasionally Connected Computing: Máy tính được kết nối đôi khi.
+ Onondaga Community College: Cao đẳng cộng đồng Onondaga.
+ Online Career Centre: Trung tâm Hướng nghiệp Trực tuyến.
+ Occupant-Centric Controls: Kiểm soát dành cho người làm trung tâm.
+ Operations Control Center: Trung tâm điều hành hoạt động.
+ Oceania Cycling Confederation: Liên đoàn đua xe đạp Châu Đại Dương.
+ Ontario College Certificate: Chứng chỉ Cao đẳng Ontario.
+ Office of Consumer Counsel: Văn phòng Tư vấn Người tiêu dùng.
+ Oxford Computer Consultants: Nhà tư vấn máy tính Oxford.
+ Osborne Computer Corporation: Tập đoàn máy tính Osborne.
+ Ocean Cruising Club: Câu lạc bộ du thuyền trên biển.
+ Ontario Crafts Council: Hội đồng Thủ công mỹ nghệ Ontario.
+ Old Corrugated Containers: Thùng tôn cũ.
+ Ocean County College: Trường cao đẳng hạt hải dương.
+ Open Cultural Center: Trung tâm văn hóa mở.
+ Operation Control Centre: Trung tâm điều hành hoạt động.
+ Old Corrugated Cardboard: Các tông sóng cũ.
+ Online Compliance Consortium: Hiệp hội Tuân thủ Trực tuyến.
+ Occidental Chemical Corporation: Tổng công ty hóa chất Occidental.
+ One-Class Classification: Phân loại một lớp.
+ Outpatient Care Center: Trung tâm chăm sóc ngoại trú.
+ Oceania Chess Confederation: Liên đoàn cờ vua Châu Đại Dương.
+ Operational Control Center: Trung tâm điều hành hoạt động.
+ Office of the Children's Commissioner: Văn phòng Ủy viên thiếu nhi.
+ Ohlmeyer Communications Company: Công ty truyền thông Ohlmeyer.
+ Ouachita Correctional Center: Trung tâm cải huấn Ouachita.
+ Oahu Community Correctional Center: Trung tâm cải huấn cộng đồng Oahu.
+ Orchid Conservation Coalition: Liên minh Bảo tồn Phong lan.
+ Online Career Center: Trung tâm Hướng nghiệp Trực tuyến.
+ Operational Capabilities Concept: Khái niệm về khả năng hoạt động.
+ Oregon Convention Center's: Trung tâm hội nghị Oregon's.
+ Officer Candidate Course: Khóa học dành cho ứng viên viên chức.
+ Online Curriculum Centre: Trung tâm Giáo trình Trực tuyến.
+ Oklahoma Collegiate Conference: Hội nghị đồng nghiệp Oklahoma.
+ Operational Control Centre: Trung tâm điều hành hoạt động.
+ Oslo Cancer Cluster: Cụm bệnh ung thư Oslo.
+ Opposition Coordination Council: Hội đồng điều phối đối lập.
+ Ontario Casino Corporation: Tổng công ty sòng bạc Ontario.
+ Online Coding Competitions: Các cuộc thi mã hóa trực tuyến.
+ Osteopathic Continuous Certification: Chứng nhận liên tục về xương.
+ Oklahoma Corporation Commission: Hoa hồng tập đoàn Oklahoma.
+ Owens Community College: Cao đẳng cộng đồng Owens.
+ Oklahoma Christian College: Cao đẳng Cơ đốc giáo Oklahoma.
+ Operations and Communications Centre: Trung tâm Điều hành và Truyền thông.
+ Organization of Class Councils: Tổ chức Hội đồng lớp.
+ Ogoni Council of Churches: Hội đồng nhà thờ Ogoni.
+ Orpheus Caving Club: Câu lạc bộ hang động Orpheus.
+ Office of Citizen Complaints: Văn phòng Khiếu nại Công dân.
+ Old Colony Campus: Khuôn viên Old Colony.
+ Oxfordshire Community Churches: Nhà thờ cộng đồng Oxfordshire.
+ Obstacle Clearance Circle: Vòng quay vượt chướng ngại vật.
+ Outreach Case Coordinator: Điều phối viên tình huống Outreach.
+ Old Catholic Church: Nhà thờ Công giáo cũ.
+ Ohio Capital Conference: Hội nghị Thủ đô Ohio.
+ Ontario Chamber of Commerce: Phòng thương mại Ontario.
+ Operations Capability Concept: Khái niệm năng lực hoạt động.
+ Oil Coordination Committee: Ủy ban điều phối dầu.
+ Oxygen Club of California: Câu lạc bộ Oxy của California.
+ Off Centre Centre: Trung tâm Offline.
+ Ottawa Canoe Club: Câu lạc bộ ca nô Ottawa.
+ Ozark Correctional Center: Trung tâm cải huấn Ozark.
+ On-line Communications Committee: Ủy ban Truyền thông Trực tuyến.
+ Oxford Community Church: Nhà thờ cộng đồng Oxford.
+ Orange County Chapter: Chương Quận Cam.
+ Operations and Customer Centre: Trung tâm điều hành và khách hàng.
+ Outreach Coordination Center: Trung tâm điều phối Outreach.

Post Top Ad