IAP là gì? Ý nghĩa của từ iap - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

IAP là gì? Ý nghĩa của từ iap

IAP là gì ?

IAP là “Integrated Applications Promotion” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IAP

IAP có nghĩa “Integrated Applications Promotion”, dịch sang tiếng Việt là “Quảng cáo ứng dụng tích hợp”.

IAP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IAP là “Integrated Applications Promotion”.

Một số kiểu IAP viết tắt khác:
+ Inhibitor of apoptosis: Chất ức chế quá trình chết rụng.
+ Ionian Adriatic Pipeline: Đường ống đoạn nhiệt Ionian.
+ Inventor Assistance Program: Chương trình hỗ trợ nhà phát minh.
+ Intrapartum Antibiotic Prophylaxis: Dự phòng kháng sinh trong sinh.
+ Instrument Approach Procedure: Quy trình tiếp cận công cụ.
+ International Association of Prosecutors: Hiệp hội Công tố viên Quốc tế.
+ Identical Ancestors Point: Điểm Tổ tiên giống hệt nhau.
+ Immigration Advisory Program: Chương trình Tư vấn Nhập cư.
+ Interacademy Panel: Bảng điều khiển Interacademy.
+ In-App Purchase: Mua trong ứng dụng.
+ Intern Architect Program: Chương trình kiến ​​trúc sư thực tập.
+ Independent Activities Period: Thời gian hoạt động độc lập.
+ Independent Assessment Process: Quy trình đánh giá độc lập.
+ Inventories of American Painting: Hàng tồn kho của Hội họa Hoa Kỳ.
+ Itinerant Artist Project: Dự án nghệ sĩ lưu động.
+ International Alliances Program: Chương trình liên minh quốc tế.
+ Images for Academic Publishing: Hình ảnh cho Xuất bản Học thuật.
+ Ion Activity Product: Sản phẩm hoạt động ion.
+ Independent Advisory Panel: Ban cố vấn độc lập.
+ InterAcademy Partnership: Hợp tác InterAcademy.
+ Indiana Auto Plant: Nhà máy ô tô Indiana.
+ Independent Accountability Panel: Ban giải trình độc lập.
+ Intra-Abdominal Pressure: Áp lực trong bụng.
+ Integrated Avionics Processor: Bộ xử lý điện tử tích hợp.
+ Institute of Applied Physics: Viện Vật lý Ứng dụng.
+ Ionian - Adriatic Pipeline.
+ Installation Action Plan: Kế hoạch hành động cài đặt.
+ Information Age Publishing: Thời đại thông tin xuất bản.
+ Interceptor Aviation Regiment: Trung đoàn hàng không đánh chặn.
+ International Advocacy Programme: Chương trình vận động chính sách quốc tế.
+ Industrial Arbitration Panel: Ban trọng tài công nghiệp.
+ Integrated Area Plan: Kế hoạch Khu vực Tích hợp.
+ Indian Academy of Paediatrics: Học viện nhi khoa Ấn Độ.
+ Inter Academy Panel: Bảng điều khiển Inter Academy.
+ International Association of Professions: Hiệp hội nghề nghiệp quốc tế.
+ International Academy Publishing: Nhà xuất bản Học viện Quốc tế.
+ Indian Academy of Pediatrics: Học viện Nhi khoa Ấn Độ.
+ Institution of Analysts and Programmers: Tổ chức phân tích và lập trình viên.
+ International Air Parts: Bộ phận hàng không quốc tế.
+ Indian Adoption Project: Dự án nhận con nuôi của Ấn Độ.
+ Incident Action Plan: Kế hoạch hành động sự cố.
+ Integrated Action Plan: Kế hoạch hành động tích hợp.
+ Inhibitor of Apoptosis Protein: Chất ức chế của protein apoptosis.
+ International Academic Partnership: Quan hệ đối tác học thuật quốc tế.
+ Illinois Art Project: Dự án nghệ thuật Illinois.
+ International Airport Professional: Sân bay Quốc tế Chuyên nghiệp.
+ Interagency Action Plan: Kế hoạch hành động liên ngành.
+ Internal Audit Practitioner: Người hành nghề kiểm toán nội bộ.
+ International Academy for Philosophy: Học viện Triết học Quốc tế.
+ International Academy of Pathology: Học viện Bệnh học Quốc tế.
+ Institute of Animal Physiology: Viện sinh lý động vật.
+ Independent Artist Program: Chương trình nghệ sĩ độc lập.
+ Institute of Atmospheric Physics: Viện Vật lý Khí quyển.
+ Intracisternal A Particle.
+ Identification Arm Patch: Bản vá cánh tay nhận dạng.
+ Interim Assistance Plan: Kế hoạch Hỗ trợ Tạm thời.
+ In-Application Programming: Lập trình trong ứng dụng.
+ International Access Prefix: Tiền tố truy cập quốc tế.
+ Islamic Association of Palestine: Hiệp hội Hồi giáo của Palestine.
+ Inhibitors of Apoptosis: Các chất ức chế Apoptosis.
+ Imaging Atom-Probe: Hình ảnh Atom-Probe.
+ Indian Association of Physiotherapists: Hiệp hội vật lý trị liệu Ấn Độ.
+ Integrin Associated Protein: Protein liên kết Integrin.
+ Instrument Approach Procedures: Thủ tục Tiếp cận Công cụ.
+ Instrument Approach: Phương pháp tiếp cận công cụ.
+ Italian Association of Planetaria: Hiệp hội Planetaria của Ý.
+ International Advisory Panel: Ban cố vấn quốc tế.
+ Indoor Air Pollution: Ô nhiễm không khí trong nhà.
+ Indie Acoustic Project: Dự án âm thanh độc lập.
+ Institute of Athletic Performance: Viện biểu diễn thể thao.
+ Inter-Academy Partnership: Hợp tác liên học viện.
+ International Arts & Philanthropy: Nghệ thuật quốc tế & từ thiện.
+ Institute of Architects, Pakistan: Viện kiến ​​trúc sư, Pakistan.
+ Internet Access Provider: Nhà cung cấp truy cập Internet.
+ Inter Academic Panel: Bảng liên kết học thuật.
+ Institute for Applied Physics: Viện Vật lý Ứng dụng.
+ Integrated Arts Programme: Chương trình nghệ thuật tổng hợp.
+ Indigenous Arts Program: Chương trình nghệ thuật bản địa.
+ Indigenous Attraction Post: Bài đăng thu hút bản địa.

Post Top Ad