BOK là gì? Ý nghĩa của từ bok - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

BOK là gì? Ý nghĩa của từ bok

BOK là gì ?

BOK là “Body Of Knowledge” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BOK

BOK có nghĩa “Body Of Knowledge”, dịch sang tiếng Việt là “Cấu trúc cơ thể”.

BOK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BOK là “Body Of Knowledge”.

Một số kiểu BOK viết tắt khác:
+ Bank Of Khartoum: Ngân hàng Khartoum.
+ Bank Of Oklahoma: Ngân hàng Oklahoma.

Post Top Ad