DRP là gì? Ý nghĩa của từ drp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

DRP là gì? Ý nghĩa của từ drp

DRP là gì ?

DRP là “Diabetes Recognition Program” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DRP

DRP có nghĩa “Diabetes Recognition Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình nhận biết bệnh tiểu đường”.

DRP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DRP là “Diabetes Recognition Program”.

Một số kiểu DRP viết tắt khác:
+ Democratic Republican Party: Đảng Cộng hòa Dân chủ.
+ Distribution Resource Planning: Hoạch định nguồn lực phân phối.
+ Dhivehi Rayyithunge Party: Đảng Dhivehi Rayyithunge.
+ Dikika Research Project: Dự án nghiên cứu Dikika.
+ Debt Restructuring Package: Gói Cơ cấu lại Nợ.
+ Desire the Right Party: Mong muốn bên phải.
+ Dom & Roland Productions.
+ Dominican Revolutionary Party: Đảng Cách mạng Dominica.
+ Deep Recon Platoons: Trung đội trinh sát sâu.
+ Diabetic retinopathy: Bệnh võng mạc tiểu đường.
+ Delay Reduction Plan: Kế hoạch giảm thời gian trì hoãn.
+ Debt Recast Package: Gói tổng hợp nợ.
+ Disaster Recovery Plan: Kế hoạch khôi phục sau thảm họa.
+ Districts of Republican Subordination: Các khu vực thuộc Đảng Cộng hòa.
+ Direct Repair Programs: Chương trình sửa chữa trực tiếp.
+ Dorsal Root Potential: Tiềm năng gốc mặt lưng.
+ Division of Rehabilitative Programs: Bộ phận của các chương trình phục hồi.
+ Dells Raceway Park: Công viên đường đua Dells.
+ Defence Reform Program: Chương trình cải cách quốc phòng.
+ Dynamic Regulating Programme: Chương trình điều tiết động.
+ Darling Riverine Plains: Đồng bằng ven sông Darling.
+ Designated Reserve Planner: Công cụ lập kế hoạch dự trữ được chỉ định.
+ Directed Research Project: Dự án nghiên cứu được chỉ đạo.
+ Drug Regulatory Directorate: Cục quản lý dược phẩm.
+ Digital Rock Physics: Vật lý đá kỹ thuật số.
+ Disrupted Recycled Pulsar: Pulsar tái chế bị gián đoạn.
+ Durham Regional Police: Cảnh sát khu vực Durham.
+ Disaster Relief Project: Dự án cứu trợ thiên tai.

Post Top Ad