VVM là gì? Ý nghĩa của từ vvm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

VVM là gì? Ý nghĩa của từ vvm

VVM là gì ?

VVM là “Visual voicemail” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VVM

VVM có nghĩa “Visual voicemail”, dịch sang tiếng Việt là “Thư thoại kèm theo hình ảnh”.

VVM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VVM là “Visual voicemail”.

Một số kiểu VVM viết tắt khác:
+ Vaccine Vial Monitor: Màn hình lọ vắc xin.
+ Village Voice Media.
+ Vietnam Veterans Memorial: Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam.

Post Top Ad