BOOL là gì? Ý nghĩa của từ bool - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

BOOL là gì? Ý nghĩa của từ bool

BOOL là gì ?

BOOL là “Boolean data type” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BOOL

BOOL có nghĩa “Boolean data type”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểu dữ liệu Boolean”.

BOOL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BOOL là “Boolean data type”.

Post Top Ad