TFS là gì? Ý nghĩa của từ tfs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

TFS là gì? Ý nghĩa của từ tfs

TFS là gì ?

TFS là “Team Foundation Server” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TFS

TFS có nghĩa “Team Foundation Server”, dịch sang tiếng Việt là “Máy chủ tổ chức nhóm”.

TFS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TFS là “Team Foundation Server”.

Một số kiểu TFS viết tắt khác:
+ Toronto French School: Trường tiếng Pháp Toronto.
+ Transcription factors: Các yếu tố phiên mã.
+ Tactical Fighter Squadron: Phi đội máy bay chiến đấu.
+ Toronto Fire Services: Dịch vụ cứu hỏa Toronto.
+ Temporal Fine Structure: Cấu trúc tốt tạm thời.
+ Tasmania Fire Service: Dịch vụ cứu hỏa Tasmania.
+ Texas A&M Forest Service.
+ Tissue Fixation System: Hệ thống cố định mô.
+ Technical Feasibility Study: Nghiên cứu khả thi kỹ thuật.
+ Teaching fellows: Nghiên cứu sinh giảng dạy.
+ Tax-Free Shopping: Miên thuê mua săm.
+ Terminal Feeding Station: Trạm cấp liệu đầu cuối.
+ Tochigi Fuji Sangyo.
+ The Fabric Store: Cửa hàng vải.
+ Together For Sustainability: Cùng nhau vì sự bền vững.
+ Tanzania Forest Services: Dịch vụ Lâm nghiệp Tanzania.
+ Turbo File System: Hệ thống tệp Turbo.
+ Thermo Fisher Scientific: Nhiệt ngư khoa học.
+ Tin Free Steel: Thép không gỉ thiếc.
+ Task forces: Lực lượng đặc nhiệm.
+ Teacher Follow-Up Survey: Khảo sát theo dõi giáo viên.
+ Thomas Franchise Solutions: Giải pháp nhượng quyền thương mại của Thomas.
+ Time frames: Khung thời gian.
+ Tropical Forest Services: Dịch vụ rừng nhiệt đới.
+ Traffic-Flow Security: Bảo mật luồng lưu lượng.
+ Track File System: Theo dõi hệ thống tệp.
+ Television Film Studios: Hãng phim truyền hình.

Post Top Ad