GMDH là gì? Ý nghĩa của từ gmdh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

GMDH là gì? Ý nghĩa của từ gmdh

GMDH là gì ?

GMDH là “Group Method of Data Handling” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GMDH

GMDH có nghĩa “Group Method of Data Handling”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm phương pháp xử lý dữ liệu”.

GMDH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GMDH là “Group Method of Data Handling”.

Post Top Ad