BPB là gì? Ý nghĩa của từ bpb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

BPB là gì? Ý nghĩa của từ bpb

BPB là gì ?

BPB là “BIOS Parameter Block” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BPB

BPB có nghĩa “BIOS Parameter Block”, dịch sang tiếng Việt là “Khối tham số BIOS”.

BPB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BPB là “BIOS Parameter Block”.

Một số kiểu BPB viết tắt khác:
+ Brighton Photo Biennial.
+ Ballet Palm Beach: Bãi biển Ballet Palm.
+ Butyrate-Producing-Bacteria: Butyrate-Sản xuất-Vi khuẩn.
+ Bay Pointe Ballet.
+ British Plaster Board: Ban thạch cao Anh.
+ British Power Boat: Thuyền điện của Anh.
+ Bisphenols B.
+ Bits Per Byte: Số bit trên mỗi byte.

Post Top Ad