DUNE là gì? Ý nghĩa của từ dune - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

DUNE là gì? Ý nghĩa của từ dune

DUNE là gì ?

DUNE là “Deep Underground Neutrino Experiment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DUNE

DUNE có nghĩa “Deep Underground Neutrino Experiment”, dịch sang tiếng Việt là “Thí nghiệm Neutrino sâu trong lòng đất”.

DUNE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DUNE là “Deep Underground Neutrino Experiment”.

Một số kiểu DUNE viết tắt khác:
+ Dark Universe Explorer: Nhà thám hiểm vũ trụ đen tối.

Post Top Ad