EAD là gì? Ý nghĩa của từ ead - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

EAD là gì? Ý nghĩa của từ ead

EAD là gì ?

EAD là “Encoded Archival Description” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EAD

EAD có nghĩa “Encoded Archival Description”, dịch sang tiếng Việt là “Mô tả Lưu trữ được Mã hóa”.

EAD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EAD là “Encoded Archival Description”.

Một số kiểu EAD viết tắt khác:
+ Exposure At Default: Phơi sáng mặc định.
+ Entertainment Analysis & Development: Phân tích & Phát triển Giải trí.
+ Elite Athletes with a Disability: Vận động viên ưu tú bị khuyết tật.
+ Employment Authorization Document: Tài liệu cho phép tuyển dụng.
+ Emergency Airworthiness Directive: Chỉ thị về độ tin cậy trong trường hợp khẩn cấp.
+ Entertainment Analysis and Development: Phân tích và phát triển giải trí.
+ European Aeronautical Information Services Database: Cơ sở dữ liệu về Dịch vụ Thông tin Hàng không Châu Âu.
+ Electro Audio Dynamics: Động lực âm thanh điện.
+ Enquiries and Adjudication Department: Bộ phận giải đáp thắc mắc và đánh giá.
+ Edmonton Arena District: Quận đấu trường Edmonton.
+ Entrepreneurship Awareness Drive: Thúc đẩy nhận thức về tinh thần kinh doanh.
+ Executive Associate Director: Giám đốc điều hành.
+ Executive Assistant Director: Trợ lý điều hành Giám đốc.
+ Equivalent Air Depth: Độ sâu không khí tương đương.
+ Ethernet Access Device: Thiết bị truy cập Ethernet.
+ Enlightened Audio Designs: Thiết kế âm thanh được khai sáng.
+ European AIS Database: Cơ sở dữ liệu AIS Châu Âu.
+ Euro-Arab Dialogue: Đối thoại Euro-Ả Rập.
+ Economic Affairs Division: Phòng kinh tế.
+ Echelons Above Division: Echelons trên bộ phận.
+ EurAsia Division: Bộ phận EurAsia.
+ Extreme Anterior Domain: Miền cực trước.
+ Electoral Assistance Division: Bộ phận hỗ trợ bầu cử.
+ Elevation Awareness Deficiency: Sự thiếu hụt nhận thức về độ cao.
+ Elite Athletes with Disabilities: Vận động viên khuyết tật ưu tú.
+ Employers' Association of Detroit: Hiệp hội các nhà tuyển dụng của Detroit.

Post Top Ad