KOS là gì? Ý nghĩa của từ kos - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

KOS là gì? Ý nghĩa của từ kos

KOS là gì ?

KOS là “Knowledge Organization Systems” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KOS

KOS có nghĩa “Knowledge Organization Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tổ chức tri thức”.

KOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KOS là “Knowledge Organization Systems”.

Một số kiểu KOS viết tắt khác:
+ Kosovo.
+ Kulliyyah of Science: Kulliyyah của Khoa học.
+ Khost railway station: Ga xe lửa khost.
+ Knockouts: Loại trực tiếp.
+ Kids On Stage: Trẻ em trên sân khấu.
+ Keep-Out Sphere: Hình cầu giữ ngoài.
+ Kaufman Oculocerebrofacial Syndrome: Hội chứng Kaufman Oculocerebrofacial.
+ Kearl Oil Sands: Kearl dầu cát.
+ Kansas Ornithological Society: Hiệp hội Chim chóc Kansas.

Post Top Ad