OPF là gì? Ý nghĩa của từ opf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

OPF là gì? Ý nghĩa của từ opf

OPF là gì ?

OPF là “Orbiter Processing Facilities” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OPF

OPF có nghĩa “Orbiter Processing Facilities”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở xử lý quỹ đạo”.

OPF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OPF là “Orbiter Processing Facilities”.

Một số kiểu OPF viết tắt khác:
+ Overseas Pakistanis Foundation: Tổ chức người Pakistan ở nước ngoài.
+ Otto Particulate Filter: Bộ lọc hạt Otto.
+ Oil Protection Force: Lực lượng bảo vệ dầu.
+ OPEN Process Framework: MỞ khung quy trình.
+ OpenProjectsFoundation.
+ Ore-Processing Facility: Cơ sở chế biến quặng.
+ Official Personnel Folders: Thư mục nhân sự chính thức.
+ Optimal Power Flow: Dòng điện tối ưu.
+ Outlooke Pointe Foundation: Tổ chức Outlooke Pointe.
+ Omu-Aran Peoples' Forum: Diễn đàn của người dân Omu-Aran.
+ Oceania Powerlifting Federation: Liên đoàn cử tạ châu Đại dương.
+ Open Packaging Format: Mở định dạng bao bì.
+ Open Planets Foundation: Mở nền tảng các hành tinh.
+ One Platform Foundation: Tổ chức One Platform.
+ Ocean Peacekeeping Force: Lực lượng gìn giữ hòa bình đại dương.

Post Top Ad