BROS là gì? Ý nghĩa của từ bros - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

BROS là gì? Ý nghĩa của từ bros

BROS là gì ?

BROS là “Brothers” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BROS

BROS có nghĩa “Brothers”, dịch sang tiếng Việt là “Anh em”.

BROS là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng BROS là “Brothers”.

Một số kiểu BROS viết tắt khác:
+ Baltimore Rock Opera Society: Hội hát opera nhạc rock Baltimore.

Post Top Ad