JJJ là gì? Ý nghĩa của từ jjj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

JJJ là gì? Ý nghĩa của từ jjj

JJJ là gì ?

JJJ là “Jing-Jin-Ji” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JJJ

JJJ có nghĩa “Jing-Jin-Ji”, dịch sang tiếng Việt là “Jing Jin Ji ”.

JJJ là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng JJJ là “Jing-Jin-Ji”.

Post Top Ad