BSCS là gì? Ý nghĩa của từ bscs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

BSCS là gì? Ý nghĩa của từ bscs

BSCS là gì ?

BSCS là “Bachelor of Science in Computer Science” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BSCS

BSCS có nghĩa “Bachelor of Science in Computer Science”, dịch sang tiếng Việt là “Cử nhân Khoa học Máy tính”.

BSCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BSCS là “Bachelor of Science in Computer Science”.

Một số kiểu BSCS viết tắt khác:
+ Biological Sciences Curriculum Study: Nghiên cứu chương trình khoa học sinh học.
+ Batam Singapore Cable System: Hệ thống cáp Batam Singapore.

Post Top Ad