YEAH là gì? Ý nghĩa của từ yeah - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

YEAH là gì? Ý nghĩa của từ yeah

YEAH là gì ?

YEAH là “Young European Alliance for Hope” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YEAH

YEAH có nghĩa “Young European Alliance for Hope”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh châu Âu trẻ về hy vọng”.

YEAH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YEAH là “Young European Alliance for Hope”.

Một số kiểu YEAH viết tắt khác:
+ Young Entrepreneurs At Haas: Doanh nhân trẻ tại Haas.

Post Top Ad