UET là gì? Ý nghĩa của từ uet - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

UET là gì? Ý nghĩa của từ uet

UET là gì ?

UET là “University of Engineering and Technology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UET

UET có nghĩa “University of Engineering and Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Kỹ thuật và Công nghệ”.

UET là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UET là “University of Engineering and Technology”.

Một số kiểu UET viết tắt khác:
+ UniEnergy Technologies: Công nghệ Unienergy.
+ United Energy Telecommunications: Viễn thông Năng lượng Thống nhất.
+ University Educational Trust: Đại học Giáo dục Trust.

Post Top Ad