GVN là gì? Ý nghĩa của từ gvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

GVN là gì? Ý nghĩa của từ gvn

GVN là gì ?

GVN là “Global Virus Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GVN

GVN có nghĩa “Global Virus Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng vi rút toàn cầu”.

GVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GVN là “Global Virus Network”.

Một số kiểu GVN viết tắt khác:
+ Global Value Numbering: Đánh số giá trị toàn cầu.
+ Government of Viet Nam: Chính phủ Việt Nam.
+ Goswami Vishal Nathdwara.

Post Top Ad