BTA là gì? Ý nghĩa của từ bta - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

BTA là gì? Ý nghĩa của từ bta

BTA là gì ?

BTA là “Basic Trading Area” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BTA

BTA có nghĩa “Basic Trading Area”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực giao dịch cơ bản”.

BTA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BTA là “Basic Trading Area”.

Một số kiểu BTA viết tắt khác:
+ Benzotriazole.
+ Bangsamoro Transition Authority: Cơ quan chuyển tiếp Bangsamoro.
+ Broadcasting Technology Association: Hiệp hội Công nghệ Phát thanh Truyền hình.
+ Baltimore Transit Alliance: Liên minh vận chuyển Baltimore.
+ Bilateral Trade Agreement: Hiệp định thương mại song phương.
+ Business Transformation Agency: Cơ quan chuyển đổi doanh nghiệp.
+ Billy The Artist.
+ BikeTown Africa: BikeTown Châu Phi.
+ Botswana Telecommunications Authority: Cơ quan Viễn thông Botswana.
+ British Tourist Authority: Cơ quan Du lịch Anh.
+ Boilerplate Test Article: Bài báo kiểm tra tấm đun nước.
+ Botulinum toxin A: Độc tố botulinum A.
+ Beal, Trobaugh and Associates: Beal, Trobaugh và các cộng sự.
+ Beloura Tennis Academy: Học viện quần vợt Beloura.
+ Bechuanaland Trading Association: Hiệp hội Thương mại Bechuanaland.
+ Business Technology Association: Hiệp hội Công nghệ Doanh nghiệp.
+ Bahrain Teachers' Association: Hiệp hội giáo viên Bahrain.
+ British Tamil Association: Hiệp hội Tamil của Anh.
+ Business Transfer Agreement: Thỏa thuận chuyển giao kinh doanh.
+ Basic Trainer Aircraft: Máy bay huấn luyện cơ bản.
+ Black Theatre Alliance: Liên minh Nhà hát Đen.
+ Borneo Talent Award: Giải thưởng tài năng Borneo.
+ Benjamin Thompson and Associates: Benjamin Thompson và các cộng sự.
+ British Troops in Austria: Quân đội Anh ở Áo.
+ Bernard Tschumi Architects: Bernard Tschumi kiến ​​trúc sư.
+ Television Advertising Awards: Giải thưởng Quảng cáo Truyền hình.
+ Bicycle Transportation Account: Tài khoản Vận chuyển Xe đạp.
+ Boston Trinity Academy: Học viện Trinity Boston.
+ Belize Tennis Association: Hiệp hội quần vợt Belize.
+ Barbados Tourism Authority: Cơ quan Du lịch Barbados.
+ Baltimore Transgender Alliance: Liên minh người chuyển giới Baltimore.
+ British Tinnitus Association: Hiệp hội ù tai Anh.
+ Barbados Tennis Association: Hiệp hội quần vợt Barbados.

Post Top Ad