FLAME là gì? Ý nghĩa của từ flame - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

FLAME là gì? Ý nghĩa của từ flame

FLAME là gì ?

FLAME là “Facts and Logic About the Middle East” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FLAME

FLAME có nghĩa “Facts and Logic About the Middle East”, dịch sang tiếng Việt là “Sự thật và Logic về Trung Đông”.

FLAME là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FLAME là “Facts and Logic About the Middle East”.

Một số kiểu FLAME viết tắt khác:
+ Fuzzy clustering by Local Approximation of MEmberships: Phân cụm mờ theo phương pháp xấp xỉ cục bộ của MEmberships.
+ Foundation of Liberal and Management Education: Nền tảng Giáo dục Tự do và Quản lý.
+ Formal Linear Algebra Method: Phương pháp đại số tuyến tính chính thức.
+ FLow of Ancient Metals across Eurasia: Dòng chảy của kim loại cổ đại qua Á-Âu.

Post Top Ad