YP là gì? Ý nghĩa của từ yp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

YP là gì? Ý nghĩa của từ yp

YP là gì ?

YP là “Yard Patrol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YP

YP có nghĩa “Yard Patrol”, dịch sang tiếng Việt là “Tuần tra sân”.

YP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YP là “Yard Patrol”.

Một số kiểu YP viết tắt khác:
+ Yanktesh Permal.
+ Youth Party: Đảng thanh niên.
+ Your Party: Đảng của bạn.
+ Young Professionals: Chuyên gia trẻ.
+ Youth Participants: Thanh niên tham gia.
+ Yellow Pages: Những trang vàng.
+ Youth Panel: Ban Thanh niên.
+ Young People: Giới trẻ.

Post Top Ad