SASSY là gì? Ý nghĩa của từ sassy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

SASSY là gì? Ý nghĩa của từ sassy

SASSY là gì ?

SASSY là “Salmon Arm Summer Stock Youth theatre” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SASSY

SASSY có nghĩa “Salmon Arm Summer Stock Youth theatre”, dịch sang tiếng Việt là “Salmon Arm Summer Stock Nhà hát dành cho thanh niên”.

SASSY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SASSY là “Salmon Arm Summer Stock Youth theatre”.

Một số kiểu SASSY viết tắt khác:
+ SCUBA-2 All-Sky Survey: Khảo sát toàn bầu trời SCUBA-2.

Post Top Ad