PSL là gì? Ý nghĩa của từ psl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

PSL là gì? Ý nghĩa của từ psl

PSL là gì ?

PSL là “Premier Soccer League” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PSL

PSL có nghĩa “Premier Soccer League”, dịch sang tiếng Việt là “Giải bóng đá ngoại hạng Anh”.

PSL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PSL là “Premier Soccer League”.

Một số kiểu PSL viết tắt khác:
+ Pakistan Super League: Pakistan siêu giải đấu.
+ Philippine Super Liga.
+ Property Specification Language: Ngôn ngữ Đặc tả Thuộc tính.
+ Pilipinas Super League: Pilipinas siêu giải đấu.
+ Parallel-Strand Lumber: Gỗ ghép song song.
+ Public Suffix List: Danh sách hậu tố công khai.
+ Process Specification Language: Ngôn ngữ đặc tả quy trình.
+ Professional Support Lawyer: Luật sư hỗ trợ chuyên nghiệp.
+ Penang Sign Language: Ngôn ngữ ký hiệu Penang.
+ Patrick Stephens Ltd.
+ Providencia Sign Language: Ngôn ngữ ký hiệu Providencia.
+ Probabilistic Soft Logic: Logic mềm xác suất.
+ Public Software Library: Thư viện phần mềm công cộng.
+ Profile Scripting Language: Ngôn ngữ kịch bản tiểu sử.
+ Peninsula Soccer League: Giải bóng đá bán đảo.
+ Portable Standard Lisp: Lisp tiêu chuẩn di động.
+ Polysaccharide Synthesis Locus: Vị trí tổng hợp polysaccharide.
+ Pioneer Square Labs: Phòng thí nghiệm hình vuông tiên phong.
+ Parallel Strand Lumber: Gỗ sợi song song.
+ Priority Sector Lending: Cho vay lĩnh vực ưu tiên.
+ Piramal School of Leadership: Trường lãnh đạo Piramal.
+ Positive Shutter Lag: Độ trễ màn trập tích cực.
+ Partido Social Liberal: Tự do xã hội Partido.
+ Pennsylvania State League: Liên đoàn bang Pennsylvania.
+ Posted Speed Limit: Giới hạn tốc độ đã đăng.
+ Pincon Spirit Limited.
+ Pakistan Services Limited.
+ Progressive Spongiform Leukoencephalopathy: Bệnh não dạng bọt tiến triển.
+ Phase Switching Liquid: Chất lỏng chuyển pha.
+ Polskie Stronnictwo Ludowe.
+ Project Space Leeds: Dự án không gian Leeds.
+ Passionate Love Scale: Thang đo tình yêu nồng nàn.
+ Physical Sciences Laboratory: Phòng thí nghiệm Khoa học Vật lý.
+ Pakistani Super League: Pakistan Super League.
+ Pecos Soccer League: Giải bóng đá Pecos.
+ Philippine Swimming League: Liên đoàn bơi lội Philippines.
+ Photostimulated luminescence: Sự phát quang được kích thích bằng quang ảnh.
+ Perihelion Software Ltd: Công ty TNHH phần mềm Perihelion.
+ Parallel slalom: Slalom song song.
+ Patrick Stephens Limited.
+ Polish Peasants' Party: Đảng nông dân Ba Lan.
+ Pakistan Sign Language: Ngôn ngữ ký hiệu Pakistan.
+ Power Service Layer: Lớp dịch vụ nguồn.
+ Physical Science Laboratory: Phòng thí nghiệm Khoa học Vật lý.
+ Public Safety Leadership: Lãnh đạo An toàn Công cộng.
+ Philips Soccer League: Giải bóng đá Philips.
+ Persian Sign Language: Ngôn ngữ ký hiệu Ba Tư.
+ Premier Squash League: Giải bóng quần ngoại hạng.
+ Professional Soccer League: Giải bóng đá chuyên nghiệp.
+ Prokaushali Sangsad Limited.
+ Peptide Specialty Laboratories: Phòng thí nghiệm chuyên khoa Peptide.
+ Personal Seat License: Giấy phép chỗ ngồi cá nhân.
+ Padma Samye Ling.
+ Penn State League: Liên đoàn bang Penn.

Post Top Ad