UWI là gì? Ý nghĩa của từ uwi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

UWI là gì? Ý nghĩa của từ uwi

UWI là gì ?

UWI là “University of the West Indies” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UWI

UWI có nghĩa “University of the West Indies”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Tây Ấn”.

UWI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UWI là “University of the West Indies”.

Một số kiểu UWI viết tắt khác:
+ Ultimate Wrestling Israel: Đấu vật tối thượng Israel.
+ United World International: Thế giới thống nhất quốc tế.

Post Top Ad