BUH là gì? Ý nghĩa của từ buh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

BUH là gì? Ý nghĩa của từ buh

BUH là gì ?

BUH là “Boston Urban Hospitality” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BUH

BUH có nghĩa “Boston Urban Hospitality”, dịch sang tiếng Việt là “Lòng hiếu khách của đô thị Boston”.

BUH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BUH là “Boston Urban Hospitality”.

Một số kiểu BUH viết tắt khác:
+ Bucharest.
+ Burhar railway station: Ga xe lửa Burhar.

Post Top Ad