MCCC là gì? Ý nghĩa của từ mccc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

MCCC là gì? Ý nghĩa của từ mccc

MCCC là gì ?

MCCC là “Mobile Consolidated Control Center” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MCCC

MCCC có nghĩa “Mobile Consolidated Control Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm điều khiển hợp nhất trên thiết bị di động”.

MCCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MCCC là “Mobile Consolidated Control Center”.

Một số kiểu MCCC viết tắt khác:
+ Mercer County Community College: Cao đẳng cộng đồng hạt Mercer.
+ Year 1300: Năm 1300.
+ Monroe County Community College: Cao đẳng cộng đồng quận Monroe.
+ Monte Carlo Country Club: Câu lạc bộ đồng quê Monte Carlo.
+ Mayo Clinic Cancer Center: Trung tâm Ung thư Phòng khám Mayo.
+ Missile Combat Crew Commander: Chỉ huy phi hành đoàn tên lửa.
+ Maneuver Captains Career Course: Khóa học nghề nghiệp của thuyền trưởng.
+ Martin County Concerned Citizens: Công dân quan tâm đến quận Martin.
+ Midwest Christian College Conference: Hội nghị Cao đẳng Cơ đốc giáo Trung Tây.
+ Michigan Coalition for Compassionate Care: Liên minh chăm sóc nhân ái Michigan.
+ Mid-Central College Conference: Hội nghị Cao đẳng Trung Trung bộ.
+ Mate Culture & Custom Committee : Ủy ban Văn hóa & Phong tục Mate.

Post Top Ad