CCLD là gì? Ý nghĩa của từ ccld - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

CCLD là gì? Ý nghĩa của từ ccld

CCLD là gì ?

CCLD là “Complex Commercial Litigation Division” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCLD

CCLD có nghĩa “Complex Commercial Litigation Division”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ phận tranh tụng thương mại phức tạp”.

CCLD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCLD là “Complex Commercial Litigation Division”.

Một số kiểu CCLD viết tắt khác:
+ Center for Commercial Law Development: Trung tâm phát triển luật thương mại.

Post Top Ad