CDH là gì? Ý nghĩa của từ cdh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

CDH là gì? Ý nghĩa của từ cdh

CDH là gì ?

CDH là “Congenital Diaphragmatic Hernia” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CDH

CDH có nghĩa “Congenital Diaphragmatic Hernia”, dịch sang tiếng Việt là “Thoát vị cơ hoành bẩm sinh”.

CDH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CDH là “Congenital Diaphragmatic Hernia”.

Một số kiểu CDH viết tắt khác:
+ Computational Diffie–Hellman.
+ Consumer-Driven Health: Sức khỏe dựa trên người tiêu dùng.
+ Northwestern Medicine Central DuPage Hospital: Bệnh viện DuPage Trung ương Y học Tây Bắc.
+ Centralised Database of Handicaps: Cơ sở dữ liệu tập trung về điểm chấp.
+ Communicable Diseases Hospital: Bệnh viện Bệnh truyền nhiễm.
+ Congenital Dislocation of the Hip joint : Trật khớp háng bẩm sinh.
+ Christian Democratic Party: Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo.
+ Chronic Daily Headache: Nhức đầu mãn tính hàng ngày.
+ Christian democrats: Những nhà dân chủ Cơ đốc giáo.
+ Critical Digital Humanities: Nhân văn kỹ thuật số quan trọng.
+ Council Designated Hospital: Hội đồng chỉ định bệnh viện.
+ Colorado Department of Highways: Sở Đường cao tốc Colorado.
+ Cancer Disease Hospital: Bệnh viện bệnh ung thư.
+ Central District Hospital: Bệnh viện quận trung tâm.

Post Top Ad