DTFT là gì? Ý nghĩa của từ dtft - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

DTFT là gì? Ý nghĩa của từ dtft

DTFT là gì ?

DTFT là “Discrete-Time Fourier Transform” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DTFT

DTFT có nghĩa “Discrete-Time Fourier Transform”, dịch sang tiếng Việt là “Biến đổi Fourier theo thời gian rời rạc”.

DTFT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DTFT là “Discrete-Time Fourier Transform”.

Post Top Ad