NTU là gì? Ý nghĩa của từ ntu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

NTU là gì? Ý nghĩa của từ ntu

NTU là gì ?

NTU là “Nephelometric Turbidity Units” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NTU

NTU có nghĩa “Nephelometric Turbidity Units”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị đo độ đục thận”.

NTU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NTU là “Nephelometric Turbidity Units”.

Một số kiểu NTU viết tắt khác:
+ Nanyang Technological University: Trường đại học công nghệ Nayang.
+ Nottingham Trent University: Đại học Nottingham Trent.
+ Number of Transfer Units: Số đơn vị chuyển giao.
+ New Threat Upgrade: Nâng cấp mối đe dọa mới.
+ National Technological University: Đại học Công nghệ Quốc gia.
+ National Textile University: Đại học Dệt may Quốc gia.
+ National Taiwan University: Đại học Quốc gia Đài Loan.
+ National Television Company of Ukraine: Công ty Truyền hình Quốc gia Ukraine.
+ National Taxpayers Union: Liên minh người nộp thuế quốc gia.
+ Network Termination Unit: Đơn vị chấm dứt mạng.
+ National Team Unity: Sự thống nhất của đội tuyển quốc gia.
+ Nontransferrable utility: Tiện ích không thể chuyển nhượng.
+ Negro Theatre Units: Đơn vị rạp hát Negro.
+ Non-Transportation Use: Sử dụng ngoài phương tiện giao thông.
+ National Telegraphic Union: Liên minh điện báo quốc gia.
+ Nurse Teaching Unit: Đơn vị giảng dạy y tá.

Post Top Ad