CHM là gì? Ý nghĩa của từ chm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

CHM là gì? Ý nghĩa của từ chm

CHM là gì ?

CHM là “Cultural Heritage Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CHM

CHM có nghĩa “Cultural Heritage Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý Di sản Văn hóa”.

CHM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CHM là “Cultural Heritage Management”.

Một số kiểu CHM viết tắt khác:
+ Computer History Museum: Bảo tàng lịch sử máy tính.
+ Compiled HTML Help: Trợ giúp HTML được biên dịch.
+ Composite Higgs Models: Mô hình Higgs tổng hợp.
+ Commission on Human Medicines: Ủy ban về thuốc cho người.
+ Chinese Herbal Medicine: Thuốc thảo dược Trung Quốc.
+ Christian Healing Ministries: Bộ chữa bệnh của Cơ đốc giáo.
+ Chandibai Himmatmal Mansukhani.
+ Composite Haplotype Method: Phương pháp Haplotype hỗn hợp.
+ Compressed HTML Help: Trợ giúp HTML nén.
+ Cultural Heritage Museum: Bảo tàng Di sản Văn hóa.
+ Children's Hospital of Michigan: Bệnh viện nhi Michigan.
+ Consorcio Hidroelectrico Misicuni.
+ Combined House Of Music: House Of Music kết hợp.
+ Congregation of the Humility of Mary: Giáo đoàn của sự khiêm nhường của Đức Maria.
+ Certificate of Horticultural Merit: Bằng khen về trồng trọt.
+ Chicago History Museum: Bảo tàng lịch sử Chicago.

Post Top Ad