GANS là gì? Ý nghĩa của từ gans - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

GANS là gì? Ý nghĩa của từ gans

GANS là gì ?

GANS là “Generative Adversarial Networks” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GANS

GANS có nghĩa “Generative Adversarial Networks”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng đối thủ chung”.

GANS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GANS là “Generative Adversarial Networks”.

Một số kiểu GANS viết tắt khác:
+ Grant Anticipation Notes: Ghi chú dự kiến tài trợ.

Post Top Ad