KUN là gì? Ý nghĩa của từ kun - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

KUN là gì? Ý nghĩa của từ kun

KUN là gì ?

KUN là “Kaunas International Airport” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KUN

KUN có nghĩa “Kaunas International Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay quốc tế Kaunas”.

KUN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KUN là “Kaunas International Airport”.

Post Top Ad