DIFF là gì? Ý nghĩa của từ diff - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

DIFF là gì? Ý nghĩa của từ diff

DIFF là gì ?

DIFF là “Differential Illumination Focal Filtering” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DIFF

DIFF có nghĩa “Differential Illumination Focal Filtering”, dịch sang tiếng Việt là “Lọc tiêu cự chiếu sáng khác biệt”.

DIFF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DIFF là “Differential Illumination Focal Filtering”.

Một số kiểu DIFF viết tắt khác:
+ Dharamshala International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Dharamshala.
+ Dublin International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Dublin.
+ Differentiable: Có thể phân biệt.
+ Dubai International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Dubai.
+ Dehradun International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Dehradun.
+ DaVinci International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế DaVinci.
+ Durban International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Durban.
+ Dili International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Dili.
+ Dhaka International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Dhaka.
+ Dallas International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Dallas.
+ Dhaka International Folk Fest: Lễ hội dân gian quốc tế Dhaka.
+ Dingle International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Dingle.
+ Digital Independent Film Festival: Liên hoan phim độc lập kỹ thuật số.
+ Daegu Independent short Film Festival: Liên hoan phim ngắn độc lập Daegu.
+ Development Import Finance Facility: Cơ sở tài chính nhập khẩu phát triển.

Post Top Ad