CIN là gì? Ý nghĩa của từ cin - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

CIN là gì? Ý nghĩa của từ cin

CIN là gì ?

CIN là “Chart Information Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CIN

CIN có nghĩa “Chart Information Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng thông tin biểu đồ”.

CIN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CIN là “Chart Information Network”.

Một số kiểu CIN viết tắt khác:
+ Cervical Intraepithelial Neoplasia: Bệnh tân sản nội biểu mô cổ tử cung.
+ Chromosomal instability: Mất ổn định nhiễm sắc thể.
+ Caribbean International Network: Mạng lưới quốc tế Caribe.
+ Contrast-Induced Nephropathy: Bệnh thận do thuốc cản quang.
+ Catholic Information Network: Mạng thông tin Công giáo.
+ Centre for Integrative Neuroscience: Trung tâm Khoa học Thần kinh Tích hợp.
+ Company Identification Number: Số nhận dạng công ty.
+ Circumlocution-Induced Naming: Đặt tên do khoanh vùng.
+ Clozapine Induced Neutropenia: Giảm bạch cầu trung tính do clozapine.
+ Computers Informatics Nursing: Máy tính Tin học Điều dưỡng.
+ Corporate Identification Number: Số nhận dạng công ty.
+ Craft Identification Number: Số nhận dạng thủ công.
+ Community In Nature: Cộng đồng trong tự nhiên.
+ Chinook Indian Nation: Quốc gia da đỏ Chinook.
+ Child In Need: Trẻ em cần.
+ Cannabis Infringement Notice: Thông báo vi phạm cần sa.

Post Top Ad