CISV là gì? Ý nghĩa của từ cisv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

CISV là gì? Ý nghĩa của từ cisv

CISV là gì ?

CISV là “Children's International Summer Village” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CISV

CISV có nghĩa “Children's International Summer Village”, dịch sang tiếng Việt là “Làng hè quốc tế trẻ em”.

CISV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CISV là “Children's International Summer Village”.

Post Top Ad