TIPS là gì? Ý nghĩa của từ tips - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

TIPS là gì? Ý nghĩa của từ tips

TIPS là gì ?

TIPS là “Treasury Inflation-Protected Securities” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TIPS

TIPS có nghĩa “Treasury Inflation-Protected Securities”, dịch sang tiếng Việt là “Chứng khoán được Bảo vệ Lạm phát Kho bạc”.

TIPS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TIPS là “Treasury Inflation-Protected Securities”.

Một số kiểu TIPS viết tắt khác:
+ Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunting: Shunting hệ thống cổng nội bộ xuyên liên cầu.
+ Treatment Improvement Protocols: Các phác đồ cải thiện điều trị.
+ Trivandrum Institute of Palliative Sciences: Viện Khoa học Giảm nhẹ Trivandrum.
+ Turkish Institute for Police Studies: Viện Nghiên cứu Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.
+ Tort Trial & Insurance Practice Section: Phân loại Thử nghiệm & Phần Thực hành Bảo hiểm.
+ Therapeutic Interfering Particles: Các hạt gây nhiễu trị liệu.
+ Technical Institute of Paramedical Sciences: Viện kỹ thuật khoa học y tế.

Post Top Ad