CQS là gì? Ý nghĩa của từ cqs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

CQS là gì? Ý nghĩa của từ cqs

CQS là gì ?

CQS là “Command-Query Separation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CQS

CQS có nghĩa “Command-Query Separation”, dịch sang tiếng Việt là “Tách Lệnh-Truy vấn”.

CQS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CQS là “Command-Query Separation”.

Một số kiểu CQS viết tắt khác:
+ Color Quality Scale: Thang chất lượng màu.
+ Consolidated Quotation System: Hệ thống báo giá hợp nhất.
+ Credit Quality Steps: Các bước chất lượng tín dụng.
+ Consolidated Quote System: Hệ thống báo giá hợp nhất.

Post Top Ad