WTR là gì? Ý nghĩa của từ wtr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

WTR là gì? Ý nghĩa của từ wtr

WTR là gì ?

WTR là “World Trade Report” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WTR

WTR có nghĩa “World Trade Report”, dịch sang tiếng Việt là “Báo cáo Thương mại Thế giới”.

WTR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WTR là “World Trade Report”.

Một số kiểu WTR viết tắt khác:
+ Woomera Test Range: Phạm vi thử nghiệm Woomera.
+ Westinghouse Testing Reactor: Lò phản ứng thử nghiệm Westinghouse.
+ Wayne Taylor Racing.
+ Wine Town Rollers: Bánh cuốn Thị trấn Rượu.
+ World Trademark Review: Đánh giá nhãn hiệu thế giới.
+ Work To Ride: Đi làm để đi xe.
+ Waskita Tol Road: Đường Waskita Tol.
+ Water Treatment Residue: Xử lý nước dư.
+ Wyandotte Terminal: Nhà ga Wyandotte.
+ Writer: Nhà văn.
+ Waterford and Tramore Railway: Đường sắt Waterford và Tramore.

Post Top Ad