UOS là gì? Ý nghĩa của từ uos - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

UOS là gì? Ý nghĩa của từ uos

UOS là gì ?

UOS là “Unity Operating System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UOS

UOS có nghĩa “Unity Operating System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ điều hành Unity”.

UOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UOS là “Unity Operating System”.

Một số kiểu UOS viết tắt khác:
+ Union of Salvation: Sự liên hiệp của sự cứu rỗi.
+ University Of Sulaimani: Đại học Sulaimani.
+ Union of Orthodox Synagogues: Liên hiệp các giáo đường chính thống.
+ University Of Seoul: Đại học Seoul.
+ University of Sahiwal: Đại học Sahiwal.
+ University of Southampton: Đại học Southampton.
+ University of Surrey: Đại học Surrey.

Post Top Ad